Местност, отстояние и посока от населено място: манастир, разположен върху Арбанашкото плато от Търновските височини на Средния Предбалкан, на 2,5 км ЮЗ от гр. Лясковец

Историческо развитие и сегашно състояние: основан е през ХІІ в., разрушен е при турското нашествие, а през ХVІІ в. (1662 г.) е възобновен. Манастирът претърпява големи разрушения по време на земетресението от 1913 г. (съборена е и черквата от 1662 г.), като по-късно е възобновен. Понастоящем е постоянно действащ

Камбанарията - Лясковски манастир 'Свети Петър и Павел' /Петропавловски/Описание, архитектурни и културно-исторически ценности: представлява комплекс от черква, жилищни и стопански сгради. Манастирът е средище на националноосвободителните борби – през 1700 г. тук се организира Търновското въстание, през 1856 г. е сборен пункт на четата на капитан Дядо Никола (Дядониколовото въстание), а през 1862 г. е център на Търновското въстание на Хаджи Ставри (Хаджиставревата буна). Манастирът е сигурно убежище на отец Матей Преображенски, Христо Иванов – Големия, Бачо Киро и Васил Левски. От 1874 г. до 1886 г. в манастира действа първото богословско училище в България, създадено от Търновския митрополит Иларион Макариополски и Недю Жеков. По време на Стамболовия режим, през 1893 г., тук по политически причини за шест месеца е бил заточен Търновският митрополит Климент (Васил Друмев), прехвърлен впоследствие в Гложенския манастир. През ХVІІІ в. Лясковският манастир поддържа връзка с руски манастири. Обявен е за паметник на културата

contentmap_plugin