река Янтра - ВетринциТова е един много красив и приятен участък от река Янтра. Сравнително e отдалечена от населени места (и горното село Гостилица и долното Пушево са достатъчно далече), като няма и асвалтирани пътища близо до реката. Подходът е единствено през село Ветринци, където пътят свършва близо до реката в махала Долно Ветринци. Разнообразен участък, предлагащ на риболовците редуващи се бързеи с вирове, държащи и немалко трофейни риби. Основният вид риба, която може да се търси със спининг или на муха е речния кефал, чиято популация в реката е на много добро ниво.

 

 

 

ozio_gallery_nano

contentmap_plugin

Риболовен маршрут - река Янтра - село Ветринци

Река Янтра при село Ветринци е любимо място за риболовците на спининг и изкуствена муха. Изключително разнообразни участъци, държащи и капитални риби и сравнително чисти брегове, поради отдалечеността си от градовете и селата. Ветринци се намира на 20 км западно от Велико Търново на километър южно от магистралата за София. Гледката от високата част на селото към централното било на Стара Планина е впечатляваща. По асвалтовия път се пресича селото и точно преди края му вдясно има стръмна отбивка по която се слиза до махала Долно Ветринци и моста над реката. След като го преминете, вляво има много удобни места за паркиране до една стара запустяла воденица и съответно да се риболовства по двата бряга нагоре и двата бряга надолу. От там нататък по черните пътища може се продължава още, но с повишено внимание. Точно над моста има бент, над който има тих и бавен участък. На около 500 метра от моста нагоре по течението има стар каменен мост, с добър дълбок вир под него. Много добри места се редуват след като подминете махалата (Долно Ветринци) в посока надолу по течението. Друг удачен вариант е от източната част на селото по черен път (около километър) да слезете до реката (подхождайки с нужното внимание естествено). Пътят е добър, на спорните места с трошено-каменна настилка. Пътят свършва до реката на прекрасни за риболов места.


Вижте Янтра на по-голяма карта

Режим на риболов - НОРМАЛЕН

В този участък на река Янтра няма специален режим на риболов и важат всички национални нормативни актове - Законът за рибарството и аквакултурите (ЗРА) и ежегодните наредби.

Прогноза за времето за село Ветринци

Прогноза за времето - Ветринци

Туризъм - река Янтра - село Ветринци

Районът в близост до Ветринци е осеян с природни и исторически забележителности. На първо място естествено е старата българска столица Царевград Търнов, манастирите около Велико Търново, средновековното селище Арбанаси, Петро-Павловския (Лясковски) манастир, кулата на Шемши Бей в Леденик, каньонът на Негованка в близост до село Емен, екопътеката, водопадът Момин скок и пещерите в този каньон, Хотнишкият водопад и екопътеката в каньона над него близо до село Хотница.